Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2012

welcome-to-me-world
19:51
„...miejsce kobiety jest w kuchni... gdzie ma siedzieć sobie wygodnie, z nogami w górze, popijać wino i przyglądać się, jak jej mąż gotuje obiad.”
— Elizabeth Gilbert
Reposted fromszampanowa szampanowa viaglamorous glamorous
welcome-to-me-world
19:48
welcome-to-me-world
19:48
1536 754e 390
Reposted fromfluorescent fluorescent viaglamorous glamorous
welcome-to-me-world
19:44
8770 eaf3 390
welcome-to-me-world
19:41
Reposted fromnameherhope nameherhope viaglamorous glamorous
welcome-to-me-world
19:41
3999 0af2 390
Reposted fromperseweracje perseweracje viaglamorous glamorous
welcome-to-me-world
19:37

Mnie się nie kocha. Ludzie mnie nie lubią, ewentualnie udają że mnie tolerują jak czegoś potrzebują

— true
welcome-to-me-world
19:36
Kiedy będe juz stara, a moje wnuki zapytają, kto był moją pierwszą prawdziwą miłością, nie chcę wyciągać albumu ze zdjęciami, chcę pokazać palcem na drugi koniec pokoju i powiedzieć :"Tam siedzi".
— DMT
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viaglamorous glamorous
welcome-to-me-world
19:36
6040 a27c
Reposted fromchristi christi viaglamorous glamorous
welcome-to-me-world
19:36
A ja zawsze powtarzałem tej kretynce, że to jest koleś z trochę innego świata. Żeby dała sobie z nim spokój. Że tacy ludzi jak on nigdy nie należą do nikogo.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka viaglamorous glamorous
welcome-to-me-world
19:34

Przepraszam, że często przeklinam, dużo palę i jestem kłótliwa.

welcome-to-me-world
19:34
a w życiu? brakuje mi niektórych ludzi. starych miejsc. dobrych imprez. szczerych rozmów. potrzebuję siły, ciepłych słów i bezpiecznych ramion. nienawidzę kłamstw, nieszczerych intencji i nieporozumień. chciałabym prawdziwej przyjaźni, szczęśliwej rodziny i wiecznej miłości.
welcome-to-me-world
19:11
Kobiety inteligentne uczą się chamstwa, ułatwiającego życie.

April 23 2012

welcome-to-me-world
18:46

no chyba kurwa nie.

Reposted fromkatalama katalama

April 20 2012

welcome-to-me-world
19:34
0335 d10a 390
welcome-to-me-world
18:45
0991 76af 390
Reposted fromviolethour violethour viajunk junk

April 19 2012

welcome-to-me-world
18:49
1235 94c4 390
Reposted fromweddings weddings viazaaaczarowana zaaaczarowana
welcome-to-me-world
18:49

April 16 2012

welcome-to-me-world
17:06
Zapewnij mnie, że nie pokochasz innej...

- Nie mogę...

- Dlaczego?

- Bo na pewno pojawi się inna... Tylko ona będzie do Ciebie wołać "mamusiu! "

welcome-to-me-world
17:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl